گالری تصاویر

 • مقام اول جهانی رشته کنگ فو توسط رزیتا نظرزاده پایه سوم
 • نقاشی همگانی
 • جشن آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸
 • اولین جلسه اولیا در مهرماه 98
 • بازدید و آموزش بهداشت توسط کارشناسان خانم امیری و قادرپور (مهرماه۹۸)
 • جلسه انجمن اولیا سال تحصیلی 99-98
 • جلسه انجمن اولیا مهرماه98
 • کنترل بهداشت فردی دانش آموزان مهرماه98
 • روز جهانی کودک مهر98
 • جشنواره غذا مهر۹۸
 • جشن قرآن مهر98
 • هفته تربیت بدنی مهر98
 • انتخابات شورای دانش آموزی آبان۹۸
 • جشن آ پایه اول
 • 13آبان روز دانش آموز